top of page

Test

Test och verifiering

Det främsta skälet varför man ska använda sig av Test är kvalitetssäkring inom organisationen. Man bör och ska sträva efter att leverera kvalitativa produkter, men det är också viktigt att säkra sin egen driftmiljö. Att utföra tester innebär i båda fallen att man skapar medvetenhet om risker i sina applikationer eller sin miljö.

Den sammantagna effekten av testning innebär i förlängningen att man minskar sina utvecklingskostnader och kan leverera en slutprodukt av högre kvalitet.

 

Kompetens och erfarenhet

Vår samlade kompetens sträcker sig över testprocessens alla olika delar. Bland annat så kan vi erbjuda spetskompetens inom Testning, Testledning och Test Configuration Management.

Våra erfarenheter inom konfigurationshantering, liksom test och verifiering, innebär att vi har gott kunnande inom felsökning, liksom gedigna kunskaper inom testmetodik och testprocesser.

 

Kvalitetssäkring

På Complit strävar vi efter att öka kundens medvetenhet om vikten av testprocesser i en utvecklingsorganisation. Vi kan fungera som ett stöd i befintliga testorganisationer, i form av testledning, testimplementering samt konfigurationshantering. Vi kan också erbjuda en kompetent testorganisation och handha hela testförfarandet i utvecklingsprojekt.

Complit kan fungera som en extern länk mellan Din organisation och dess underleverantörer för att garantera kvalitativa leveranser. Underleverantörerna levererar till oss för test och vi agerar som en kvalitetsgaranti för Era vidare leveranser mot kund.

bottom of page