Om oss

On top of it - Att ha kontroll över

Att ha kontroll över verksamheten är något vi alla eftersträvar. Och som de flesta av oss säger sig ha. Men hur ska detta i praktiken skaffa oss konkurrensfördelar?

Complit är ett kompetens- och konsultföretag med lång och bred erfarenhet inom IT- och telekommunikationsbranschen. Det vi arbetar med är att skapa mervärde för våra kunder, och det gör vi genom att erbjuda kompletta lösningar som stöder och kvalitetssäkrar deras verksamhet.

Tyngdpunkten i vårt arbete ligger i just kvalitetssäkring. Test och verifiering är därför den största och viktigaste del som vår verksamhet vilar på. Vi har kompetens inom alla olika testfaser, både som testare och testledare. Vår erfarenhet sträcker sig dock längre än så - våra medarbetare har god vana av både stora och små, nationella och internationella projekt, där de bidragit - och bidrar - med kompetens inom såväl analys som systemutveckling, utbildning och test.

För att göra allt detta på bästa sätt så strävar vi alltid efter att utveckla en nära relation till våra kunder. På Complit anser vi nämligen att nära relationer är A och O i en verksamhet där kundens behov står i fokus.