top of page

On top of it - Att ha kontroll över

Att ha kontroll över verksamheten är något vi alla eftersträvar. Och som de flesta av oss säger sig ha. Men hur ska detta i praktiken skaffa oss konkurrensfördelar?

Complit är ett kompetens- och konsultföretag med lång och bred erfarenhet inom IT- och telekommunikationsbranschen. Det vi arbetar med är att skapa mervärde för våra kunder, och det gör vi genom att erbjuda kompletta lösningar eller enskilda konsulter som stöder och kvalitetssäkrar deras verksamhet.

Våra Tjänster

Our Servuces
Test

Tyngdpunkten i vårt arbete ligger i just kvalitetssäkring. Test och verifiering är därför den största och viktigaste del som vår verksamhet vilar på. Vi har kompetens inom alla olika testfaser, både som testare och testledare. 

Utveckling

På Complit finns kompetens inom de flesta moderna programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer.

Projektledning

Complit kan också erjuda projektledare med stor erfarenhet från nationella och internationella projekt av skiftande storlek.

Contact

Vill du veta mer

Fyll i formuläret så skickar vi ytterligare info!

bottom of page